2 dňový vstup s ubytovaním – dvojlôžková izba obsadená 2 osobami
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Mesoestetic
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Innoaesthetics
 • Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe (možnosť dohodnúť spolubývajúceho telefonicky)
Účastnícky poplatok 240 Eur s DPH/ 1 osoba
2 dňový vstup s ubytovaním – jednolôžková izba obsadená 1 osobou
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Mesoestetic
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Innoaesthetics
 • Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe
Účastnícky poplatok 288 Eur s DPH/ 1 osoba
2 dňový vstup bez ubytovania
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Mesoestetic
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Innoaesthetic
Účastnícky poplatok 120 Eur s DPH/ 1 osoba
1 dňový vstup piatok + Spoločenský večer
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
Účastnícky poplatok 114 Eur s DPH
1 dňový vstup piatok
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
Účastnícky poplatok 72 Eur s DPH
1 dňový vstup sobota
 • Prednášky
 • Coffee break
 • Obed
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Mesoestetic
 • Certifikát  o zaškolení do aplikačných protokolov a ošetrení Innoaesthetics
Účastnícky poplatok 48 Eur s DPH

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

IBAN:   SK32 7500 0000 0040 3414 1782
KS:  
0558
VS:
332024
SWIFT:
CEKOSKBX